Капролактам

Капролактамът приема процес на пренареждане, качеството на продукта достига отлично отрасъла и техническите показатели са стабилни. Капролактамът е една от важните органични химически суровини, основната употреба е за генериране на полиамиден срез чрез полимеризация (обикновено наричан найлон -6 срез или найлон -6 срез), може да бъде допълнително обработен в найлонови влакна, инженерни пластмаси, пластмасов филм. С различно качество и индекс, найлон -6 парче има различни области на приложение.

  • горещ
    епсилон-капролактам

    епсилон-капролактам

    Капролактамът приема процес на пренареждане, качеството на продукта достига отлично отрасъла и техническите показатели са стабилни. Капролактамът е една от важните органични химически суровини, основната употреба е за генериране на полиамиден срез чрез полимеризация (обикновено наричан найлон -6 срез или найлон -6 срез), може да бъде допълнително обработен в найлонови влакна, инженерни пластмаси, пластмасов филм. С различно качество и индекс, найлон -6 парче има различни области на приложение.

    Email детайли
Вземете най-новата цена? Ще отговорим възможно най-бързо (в рамките на 12 часа)

Политика за поверителност